TRANSBUS
Informatii utile

Hotararea 3/2019 AGA privind numirea membrilor Consiliului de Administratie la societatea TRANSBUS SA Fetesti

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR TRANSBUS SA  SI SITUATIILE FINANCIARE 2018 

Hotararea AGA nr 1/2019 de prelungire a mandatului actualilor membri CA cu 4 luni pana la data de 29.05.2019, in vederea derularii procedurii de selectie a membrilor CA

Codul de conduita etica al salariatilor SC TRANSBUS SA FETESTI